Kasvojen toimenpiteet

Kasvojen kohotus (facelift)

Kasvojen kohotuksessa nostetaan ikääntymiseen liittyvää kaulan ja alakasvojen roikkuvia rakenteita ylöspäin. Leikkauksessa nostetaan ylöspäin ihon alla olevaa SMAS (superficial musculo aponeurotic system) kudostasoa jolloin saadaan parannettua roikkuvaa kaulaa, leukakulmaa ja alakasvoja. Nykyaikaisessa kasvojenkohotus leikkauksessa pyritään ennen kaikkea kiristämään ja nostamaan tätä syvempää SMAS kudos tasoa eikä niinkään varsinaista ihoa, vaikkakin facelift leikkauksessa leikataan myös kaistale ihoa pois. Mikäli kiristys tapahtuisi pelkästään ihoa poistamalla, niin tulokset eivät ole pitkäkestoisia ja pahimmillaan saadaan erittäin huonolaatuiset arvet aikaiseksi, sen vuoksi kasvojen kohotus leikkauksen nostetaan tätä syvempää SMAS kudostasoa ja ihon poisto tapahtuu maltillisesti. Kasvojen kohotusleikkauksella voidaan nostaa roikkuvia kasvoja mutta ikääntymiseen liittyy myös kasvojen rasva-atrofia mikä näkyy erityisesti poskipäiden tyhjyytenä, tätä ei voida hoitaa pelkällä kasvojenkohotuksella, vaan nykyaikaiseen kasvojenkohotus leikkaukseen yhdistetään kasvojen alueelle rasvansiirto jolla voidaan hoitaa kasvojen
volyymi puutosta ja leikkaustulokset ovat huomattavasti paremmat ja myös luonnollisemmat kuin pelkällä kasvojen kohotusleikkauksella. Aivan ihon pintauurteisiin ja ihonhuonolaatuisuuteen kasvojen kohotus ei myöskään auta, vaan siihen on syytä tehdä joko laserhoito, ihonkemiallinen kuorinta tai nanofat needling
hoito joilla ihonlaatu paranee ja kiinteytyy.

Kaiken kaikkiaan nykyaikaisessa kasvojen ikääntymismuutoksissa pyritään hoitamaan kaikki kolme vaikuttavaa tekijää 1) kudosten roikkuminen (ptoosi) jota kasvojenkohotus parantaa, 2) kasvojen rasva volyymi puutos jota hoidetaan kasvojen rasvansiirrolla, 3) pinta-ihon uurteet ja huonolaatuisuus jota voidaan hoitaa joko laserhoidolla, kemiallisella kuorinnalla tai nanofat needling hoidolla.

Kaulan kohotus

Kaulan kohotus liittyy kasvojenkohotusleikkaukseen, sillä kun tehdään kasvojen kohotusleikkaus, niin siinä kiristetään SMAS kudostasoa joka jatkuu kaulalla taas plastysma nimisenä rakenteena joka kiristyy myös samalla saaden nousemaan kaulan veltostuneet syvät kudokset. Jos kasvojen kohotuksessa ihonavaus tehdään korvan taakse hiusrajassa, niin tätä kautta saadaan poistettua myös ylimääräistä kaulan ihoa kun kaulan alueen iho tiukennetaan korvan taakse. Hankalassa kaulan roikkumisessa kuitenkin voidaan tehdä kasvojenkohotusleikkauksen yhteydessä myös tiukennus kaulan sivulla syvempään plastysma tasoon joka kiristetään erillisellä ompeleella korvan taakse mastoideus tasoon. Tarvittaessa voidaan tehdä myös joko kasvojenkohotusleikkauksen yhteydessä tai erikseen leuan alta keskilinjassa kaulan plastysma kerroksen kavennus ja kiristys (anterior plastysmaplasty) jolloin kaulan roikkuminen saadaan kiristettyä. Kaulan rasvaimu tehdään myös monesti parantamaan kaulan leukakulmaa.

Otsan kohotus

Otsan kohotuksella nostetaan roikkuvia otsan kudoksia ylöspäin jolloin kulmakarvataso nousee ylöspäin ja otsan uurteet oikenevat. Otsan kohotus voidaan tehdä usealla eri tapaa.

Tähystämällä tehtävässä leikkauksessa hiusten sekaan tehdään päälaelle kolme kappaletta noin 2cm avausta joista tähystämällä endoskoopin avulla vapautellaan otsan kudokset alla olevasta otsan luusta jonka jälkeen vapautetut kudokset nostetaan ylöspäin ja kiinnitetään luuhun itsestään sulavilla kiinnityskoukuilla. Lisäksi monesti tehdään molemmin puolin ohimoille noin 2-3 cm avaukset joista nostetaan kulmakarvojen sivuosien ja ohimon alueen kudoksia ylöspäin. Tähystämällä tehtävää otsan
kohotusta markkinoidaan monesti vähemmän invasiivisena mitä se on oikeasti lähinnä avausten suhteen.

Toinen tapa tehdä otsan kohotus on transfolliculaarinen ihonalaisrasvakudoksen tasolla tehtävä otsan kohotus, jossa avaus tehdään avoimesti otsan ja hiusrajan kohdalle josta vapautellaan otsan kudokset otsan frontalis lihaksen ja sen yläpuolella olevan ihon ja ihonalaisrasvakudoksen välissä. Kun riittävä vapauttelu on tehty, poistetaan kaistale ihoa otsan ja hiusrajan välistä ja ommellaan kudokset yhteen, jolloin otsan uurteet oikenevat ja kulmakarvojen roikkuminen paranee. Oikein tehtynä avaus kohta otsan ja hiusrajan tasolla paranee erittäin hyvin, sillä hiuskarvat kasvavat leikkausarven lävitse ja arvesta tulee huomaamaton.

Otsan uurteita ja kulmakarvojen tason roikkumista voidaan hoitaa myös jonkun verran Botox injektioilla, mutta Botox injektiot tulee toistaa 4-6 kuukauden välein.

Yläluomi leikkauksen yhteydessä tehtävä kulmakarvojen sivuosan kiinnityksellä voidaan nostaa kulmakarvatasoa (internal browpexy) noin 5-10mm jolla on jo monesti virkistävä vaikutus roikkuvaan kulmakarvatasoon, tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta otsan poikittaisiin uurteisiin.